Formularz zapisu do szkoły rodzenia

 

Wybierz termin kursu:

Wybieram kurs:

Zapraszamy Państwa do udziału w zajęciach  Szkoły Rodzenia Renaty Alechnowicz akredytowanej przez Szpital Świętej Zofii.

Spotkania prowadzone są on-line.

Nieodpłatnie mogą skorzystać Panie, które spełniają jeden z poniższych warunków:

  • są zameldowane na pobyt stały lub czasowy  w  Warszawie,
  • zamieszkują na terenie m. st. Warszawy  i rozliczają podatek dochodowy dla osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m. st. Warszawy,
  • posiadają zaświadczenie o pobycie w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m. st. Warszawy lub takiej, z którą m. st. Warszawa ma podpisaną właściwą umowę.

 

Panie, które nie spełniają kryteriów finansowania  zapraszamy na kursy odpłatne.  Koszt wynosi 500 zł.